לוח זמנים

יום שבת – 24.6.17

שעה גברים נשים
16:05 י.פטיש  
16:10   ק.במוט
17:00 טקס פתיחה
17:05   400MH (B)
17:15   400MH (A)
17:20 ק.למרחק  
17:30 400m H (B)  
17:40 400MH (A)  
17:45   ז.דיסקוס
17:50   100M (B)
18:00   100M (A)
18:10 100M (B)  
18:15 ה.כדור ברזל  
18:20 100M (A)  
18:30 1500M  
18:45   400M (B)
18:55   400M (A)
19:05 400M (B)  
19:10 ק.לגובה  
19:15 400M (A)  
19:25   ק.משולשת
19:30   3000M מכשולים
19:45 5000M  
19:50   ה.כידון
20:10   800M(A+B)
20:25   3000M
20:45   4*100M (B)
20:55 4*100M (B)  
21:05   4*100M (A)
21:15 4*100M (A)  

יום ראשון – 25.6.17

שעה גברים נשים
16:00   י.פטיש
16:10 ק.במוט  
17:00   100MH (B)
17:05 ק.משולשת  
17:10   100MH (A)
17:30 110MH (B)  
17:40 110MH (A)  
17:45   ה.כדור ברזל
17:50 800  
17:55 ז.דיסקוס  
18:05 3000M מכשולים  
18:30   200M (B)
18:40   200M (A)
18:45   ק.לגובה
18:50 200M (B)  
18:55   ק.למרחק
19:00 200M (A)  
19:10   1500M
19:25 3000M  
19:40 ה.כידון  
19:45   5000M
20:15   4X400M (B)
20:25   4X400M (A)
20:35 4X400M (B)  
20:45 4X400M (A)  


מקצה A: שיבוץ 6 האתלטים/נבחרות הטובים/ות ביותר על פי תוצאות השנה/דירוג    


מקצה B: שיבוץ 6 האתלטים/נבחרות הנותרים/ות על פי תוצאות השנה/דירוג